+48 509 975 143 szkolenia@highwork.pl

Certyfikaty

Nasz zespół posiada szereg uprawnień, sprawdź najważniejsze z nich:

 • Stopień Instruktora/Egzaminatora OTDL( Organizacja Techników Dostępu Linowego) – uprawnienia do prac na wysokości (system Polski)
 • Stopień Instruktora IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) – międzynarodowe uprawnienia do prac na wysokości (system Brytyjski)
 • Stopień Specjalisty L3 SPRAT (Society of Professional Rope Access Technicians) – międzynarodowe uprawnienia do prac na wysokości (system Amerykański)
 • Stopień Instruktora wspinaczki – Uprawnienia Ministra Sportu I Rekreacji
 • Uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia pozaszkolnych form edukacji (szkolenia)
 • Tytuł biegłego sądowego z zakresu Bezpieczeństwa Prac na wysokości
 • Tytuł Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Uprawnienia do przeglądu ŚOI
 • Międzynarodowe świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa na morzu
 • Międzynarodowe zawodowe uprawnienia młodszego marynarza
 • Książeczka żeglarska
 • Uprawnienia do pracy na platformach wiertniczych BOSIET, MIST, NECh
 • Uprawnienia do pracy na turbinach wiatrowych GWO
 • Uprawnienia do pracy w pomieszczeniach zamkniętych
 • VCA dla pracowników
 • SCC dla nadzoru
 • Uprawnienia elektryczne SEP, EN 50 110

Poznaj nas bliżej lub zapisz się na szkolenie:

Poznaj nas bliżej lub zapisz się na szkolenie:

HIGHWORK

Nasza firma to profesjonalizm i gwarancja bezpieczeństwa na każdym etapie realizacji zlecenia. Sprzęt oraz techniki, które wykorzystujemy w naszej pracy są zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego i przepisami BHP.

© 2020 HIGHWORK. Usługi alpinistyczne | Polityka prywatności |Regulamin

Społeczność