+48 509 975 143 highwork@highwork.pl

Szkolenie GWO BST

Szkolenie GWO to podstawowe szkolenie dla osób pracujących na turbinach wiatrowych.

gwo certified training provider
Dostęp budowlany

GWO BST

Global Wind Organisation (GWO) to stowarzyszenie właścicieli i producentów turbin wiatrowych, którego celem jest wspieranie bezwypadkowego środowiska pracy w przemyśle wiatrowym. Celem GWO jest opracowanie wspólnych standardów szkoleń branżowych i najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co jest niezbędnym i koniecznym krokiem w celu zmniejszenia ryzyka ponoszonego przez personel zatrudniony w przemyśle energii wiatrowej , a także w celu zmniejszenia zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Program szkoleń został opracowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie branżowe w zakresie szkolenia BST (Basic Safety Training) i została przygotowana we współpracy z członkami GWO w oparciu o ocenę ryzyka oraz statystykę wypadków i incydentów związanych z montażem, obsługą techniczną i konserwacją generatorów turbin wiatrowych i elektrowni wiatrowych.

Pełny szkolenie GWO BST obejmuje 5 modułów:

^

Pierwsza pomoc - First Aid

^

Ręczne prace transportowe - Manual Handling

^

Świadomość przeciwpożarowa - Fire Awareness

^

Praca na wysokości - Working at Heights

^

Przetrwanie na morzu - Sea Survival

Dostęp budowlany

Poznaj nas bliżej lub zapisz się na szkolenie:

Poznaj nas bliżej lub zapisz się na szkolenie:

HIGHWORK

Nasza firma to profesjonalizm i gwarancja bezpieczeństwa na każdym etapie realizacji zlecenia. Sprzęt oraz techniki, które wykorzystujemy w naszej pracy są zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego i przepisami BHP.

© 2020 HIGHWORK. Usługi alpinistyczne | Polityka prywatności

Społeczność