+48 509 975 143 szkolenia@highwork.pl

Szkolenia IRATA International

Międzynarodowe szkolenie do prac na wysokości metodą dostępu linowego w systemie IRATA
Irata member
Szkolenia IRATA

IRATA

The International Industrial Rope Access Trade Association IRATA (Międzynarodowe Branżowe Stowarzyszenie Przemysłowego Dostępu Linowego) powstało w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 80-tych i było wynikiem inicjatywy kilku wiodących firm korzystających z technik dostępu linowego przy pracach na platformach wiertniczych. Stowarzyszenie powstało po to, aby zapewnić bezpieczne wykonywanie pracy w przemyśle.

IRATA jest obecnie uznawana za wiodący na świecie autorytet w dziedzinie przemysłowego dostępu linowego, a co za tym idzie, certyfikaty kompetencji IRATA są najbardziej rozpoznawalnymi i uznawanymi na świecie. Jest najbardziej prestiżowym certyfikatem wymaganym i uznawanym przez pracodawców w sektorze naftowym, gazowym i energii odnawialnej.

IRATA przeszkoliła już ponad 100.000 techników dostępu linowego oraz zrzesza ok 400 firm członkowskich z całego świata.

Organizujemy szkolenia na wszystkich poziomach L1, L2, L3. Poniżej znajduje się zakres uprawnień na poszczególnych poziomach.

Czas trwania szkolenia: 5 dni, w tym 1 dzień egzaminu (niezależny Egzaminator IRATA)

Szkolenia IRATA

Sprawdź aktualne terminy szkoleń:

W cenie szkolenia:

9

Wyżywienie w formie obiadów w trakcie 6 dni szkolenia

9

Materiały szkoleniowe

9

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości w formie instruktażu stanowiskowego.

Ważne rok od daty wydania.
9

Certyfikat ukończenia szkolenia IRATA

Ważne 3 lata od daty wydania.

9

Dziennik prac

9

Plastikową legitymację

Wymagania:

9

Kandydat powinien mieć ukończone 18 lat

9

Kandydat powinien posiadać predyspozycje psycho-fizycznie do wykonywania prac na wysokości.

9

Kandydat nie może posiadać przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Przeciwwskazania:

9

Choroby serca/bóle w klatce piersiowej lub cukrzyca

9

Wysokie ciśnienie krwi

9

Epilepsja, omdlenia

9

Lęk wysokości, zawroty głowy

9

Zaburzenia równowagi

9

Uszkodzenia funkcji kończyn

9

Zaburzenia psychiczne

Poziom 1.

Technik stażysta – osoba na tym poziomie jest zdolna do wykonywania prac przy użyciu technik dostępu linowego w podstawowym zakresie pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3.

Poziom 2.

Technik dostępu linowego – Specjalista – osoba na tym poziomie posiada wiedzę oraz umiejętności w pełnym zakresie do wykonywania prac przy użyciu technik dostępu linowego. Bierze udział w akcjach ratowniczych pod nadzorem Technika na Poziomie 3.

Aby przystąpić do szkolenia na poziom 2 kandydat musi mieć min. 12 miesięczne doświadczenie oraz udokumentowane w dzienniku pracy min. 1000 godzin pracy jako technik z kwalifikacjami IRATA na poziomie 1.

Poziom 3.

Technik dostępu linowego – Nadzorujący – osoba na tym poziomie jest odpowiedzialna za przygotowanie planu pracy, oceny ryzyka i akcji ratunkowej, bierze pełną odpowiedzialność za wykonanie pracy oraz podlegające mu osoby. Posiada wiedzę praktyczną i teoretyczną ze wszystkich trzech poziomów.

Aby przystąpić do szkolenia na poziom 3 kandydat musi mieć min. 12 miesięczne doświadczenie oraz udokumentowane w swoim dzienniku pracy min. 1000 godzin pracy jako technik z kwalifikacjami IRATA na poziomie na poziomie 2, a także posiadać aktualny certyfikat pierwszej pomocy.
A

Bezpośrednie przejście

Istnieje możliwość przejścia na poziom 2 bez wcześniejszego uzyskania P1.

Należy jednak spełnić następujące wymagania:

  • Posiadać minimum 18 miesięcy w pracach w systemie dwulinowym zbliżonym do IRATA
  • Posiadać udokumentowane minimum 1500 godzin pracy w systemie dwulinowym (z czego na min 1000 godzin należy przedstawić referencje od zleceniodawcy potwierdzające wykonanie pracy)
  • Złożyć CV
  • Posiadać wypełniony formularz zestawienia przepracowanych godzin lub skan dziennika pracy z innej organizacji
  • Posiadać zdjęcia z wykonanych prac w systemie dwulinowym
  • Posiadać opis procedur bezpiecznego wykonywania prac w systemie dwulinowym
  • Przedstawić dowód wpłaty na poczet weryfikacji dokumentów przez biuro IRATA

Poznaj nas bliżej lub zapisz się na szkolenie:

Poznaj nas bliżej lub zapisz się na szkolenie:

HIGHWORK

Nasza firma to profesjonalizm i gwarancja bezpieczeństwa na każdym etapie realizacji zlecenia. Sprzęt oraz techniki, które wykorzystujemy w naszej pracy są zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego i przepisami BHP.

© 2020 HIGHWORK. Usługi alpinistyczne | Polityka prywatności |Regulamin

Społeczność