+48 509 975 143 szkolenia@highwork.pl

Szkolenie w systemie OTDL

Szkolenie do prac na wysokości metodą dostępu linowego w systemie OTDL
Szkolenia OTDL

OTDL

Organizacja Techników Dostępu Linowego powstała w roku 2009 z inicjatywy kilku specjalistów zajmujących się pracami na wysokości przy użyciu metod dostępu linowego.

OTDL zrzesza pracowników i przedsiębiorców wykorzystujących dostęp linowy w celu działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy na wysokości, kształtowania nowych przepisów w zakresie pracy na wysokości, oraz kształtowania zasad etyki zawodowej. Ponadto organizacja na podstawie obowiązujących w Polsce aktów prawnych (kodeks pracy, rozporządzenia, dyrektywy unijne) stworzyła wytyczne dotyczące wykonywania prac na wysokości oraz systemu szkoleń umożliwiającego bezpieczne i rzetelne przekazanie niezbędnej wiedzy do prac na wysokości.

Certyfikat OTDL jest powszechnie uznawany na terenie kilkunastu krajów Unii Europejskiej.

Szkolenia OTDL

Szkolenia na poziomie 1

Technik Dostępu Linowego

Szkolenia na poziomie 2

Specjalista Dostępu Linowego

Szkolenia na poziomie 3

Technik dostępu linowego – Nadzorujący

Sprawdź aktualne terminy szkoleń:

W cenie szkolenia:

9

Wyżywienie w formie obiadów w trakcie 5 dni szkolenia

9

Materiały szkoleniowe

9

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości w formie instruktażu stanowiskowego.

Ważne rok od daty wydania.
9

Certyfikat ukończenia szkolenia OTDL (ważny 3 lata od daty wydania)

9

Dziennik prac

9

Plastikową legitymację

Wymagania:

9

Kandydat powinien mieć ukończone 18 lat

9

Kandydat powinien posiadać predyspozycje psycho-fizycznie do wykonywania prac na wysokości.

9

Kandydat nie może posiadać przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Przeciwwskazania:

9

Choroby serca/bóle w klatce piersiowej lub cukrzyca

9

Wysokie ciśnienie krwi

9

Epilepsja, omdlenia

9

Lęk wysokości, zawroty głowy

9

Zaburzenia równowagi

9

Uszkodzenia funkcji kończyn

9

Zaburzenia psychiczne

Czas trwania: 5 dni w tym 1 dzień egzaminu
Ważność certyfikatu: 3 lata od daty wydania

Poziom 1:

Technik Dostępu Linowego – osoba na tym poziomie jest zdolna do wykonywania prac przy użyciu technik dostępu linowego w podstawowym zakresie pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3.

Poziom 2:

Specjalista Dostępu Linowego – osoba na tym poziomie posiada wiedzę oraz umiejętności w pełnym zakresie do wykonywania prac przy użyciu technik dostępu linowego. Bierze udział w akcjach ratowniczych pod nadzorem Technika na Poziomie 3.

Aby przystąpić do szkolenia na poziom 2 kandydat musi mieć min. 12 miesięczne doświadczenie oraz udokumentowane w dzienniku pracy min. 1000 godzin pracy jako technik z kwalifikacjami OTDL na poziomie 1.

Poziom 3:

Technik dostępu linowego – Nadzorujący – osoba na tym poziomie jest odpowiedzialna za przygotowanie planu pracy, oceny ryzyka i akcji ratunkowej, bierze pełną odpowiedzialność za wykonanie pracy oraz podlegające mu osoby. Posiada wiedzę praktyczną i teoretyczną ze wszystkich trzech poziomów.

Aby przystąpić do szkolenia na poziom 3 kandydat musi mieć min 12 miesięczne doświadczenie oraz udokumentowane w swoim dzienniku pracy min. 1000 godzin pracy jako technik z kwalifikacjami OTDL na poziomie 2, a także posiadać aktualny certyfikat pierwszej pomocy.

Poznaj nas bliżej lub zapisz się na szkolenie:

Poznaj nas bliżej lub zapisz się na szkolenie:

HIGHWORK

Nasza firma to profesjonalizm i gwarancja bezpieczeństwa na każdym etapie realizacji zlecenia. Sprzęt oraz techniki, które wykorzystujemy w naszej pracy są zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego i przepisami BHP.

© 2020 HIGHWORK. Usługi alpinistyczne | Polityka prywatności |Regulamin

Społeczność