+48 509 975 143 szkolenia@highwork.pl

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Dofinansowania

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to część Funduszu Pracy, przeznaczona na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem jego utworzenia jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Kto może skorzystać?

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Jaki jest poziom dofinansowania?

  • dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*
  • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*

*jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Na jakie szkolenia można pozyskać dofinansowanie?

Dofinansowaniem objęte są szkolenia, które przyczynią się do podniesienia kompetencji personelu. Realizatorem szkoleń powinna być jednostka posiadająca m.in. certyfikat jakości świadczonych usług.

Od 2022 roku zainteresowani pracodawcy mogą  wystąpić o przyznanie środków na:

  • wsparcie na szkolenia w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,
  • wsparcie na szkolenia pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Skorzystaj z dofinansowania KFS na szkolenia w HIGHWORK:

  • jesteśmy wiarygodną firmą szkoleniową posiadającą certyfikat ISO 9001:2015 oraz ISO 45001:2018, które świadczą o wysokiej jakości oferowanych usług i bezpieczeństwie ich realizacji,
  • posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkolących (rejestr WUP) oraz akredytację Kuratorium Oświaty,
  • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Urzędów Pracy,
  • przy wyborze szkoleń z naszej oferty, bezpłatnie pomagamy w wypełnieniu wniosku, aby maksymalnie zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania.

https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Poznaj nas bliżej lub zapisz się na szkolenie:

Poznaj nas bliżej lub zapisz się na szkolenie:

HIGHWORK

Nasza firma to profesjonalizm i gwarancja bezpieczeństwa na każdym etapie realizacji zlecenia. Sprzęt oraz techniki, które wykorzystujemy w naszej pracy są zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego i przepisami BHP.

© 2020 HIGHWORK. Usługi alpinistyczne | Polityka prywatności |Regulamin

Społeczność