+48 509 975 143 szkolenia@highwork.pl

REKONWERSJA

Dofinansowania

REKONWERSJA

Rekonwersja to przedsięwzięcia podejmowane wobec żołnierzy zwalnianych i zwolnionych ze służby wojskowej w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i praktyk zawodowych, mających na celu przygotowanie uprawnionych do podjęcia zatrudnienia.

Wysokość limitów finansowych na przekwalifikowanie zawodowe :

  • Po 4 latach zawodowej służby wojskowej – 100% limitu, tj. 2.736 zł
  • Po 9 latach zawodowej służby wojskowej – 200% limitu, tj. 5.472 zł
  • Po 15 latach zawodowej służby wojskowej – 300% limitu, tj. 8.208 zł

 

Zwolnionym w skutek orzeczenia przez WKL trwałej lub czasowej niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej powstałej w następstwie wypadku lub chorób pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej oraz uprawnionym członkom rodzin byłego żołnierza zawodowego przysługuje – 300% limitu finansowego dotyczącego pomocy rekonwersyjnej – tj. 8.208 zł.

Ponadto w przypadku gdy ośrodek szkolenia znajduje się powyżej 50 km (w jedną stronę) od miejsca zamieszkania, osobom uprawnionym do pomocy rekonwersyjnej przysługuje: 20 przejazdów i  30 noclegów.

Więcej informacji: https://www.wojsko-polskie.pl/rekonwesja-szrp/

Szczegółowe informacje uzyskasz w regionalnym Wojskowym Biurze Emerytalnym.

Poznaj nas bliżej lub zapisz się na szkolenie:

Poznaj nas bliżej lub zapisz się na szkolenie:

HIGHWORK

Nasza firma to profesjonalizm i gwarancja bezpieczeństwa na każdym etapie realizacji zlecenia. Sprzęt oraz techniki, które wykorzystujemy w naszej pracy są zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego i przepisami BHP.

© 2020 HIGHWORK. Usługi alpinistyczne | Polityka prywatności |Regulamin

Społeczność