+48 509 975 143 highwork@highwork.pl

Szkolenia SPRAT International

Międzynarodowe szkolenie do prac na wysokości metodą dostępu linowego w systemie SPRAT

SPRAT
Szkolenia SPRAT

SPRAT

SPRAT – Society of Professional Rope Access Technicians (Zawodowe Stowarzyszenie Techników Dostępu Linowego) powstało w połowie lat 90-tych w Ameryce Północnej w celu zaspokojenia potrzeb rosnącej liczby firm i operatorów wykorzystujących do prac na wysokości techniki dostępu linowego. Organizacja ta jest pierwszą najlepiej na świecie wyspecjalizowaną instytucją zajmującą się obsługą turbin wiatrowych z wykorzystaniem technik dostępu linowego.

Czas trwania: 5 dni, w tym 1 dzień egzaminu (niezależny egzaminator SPRAT)

W cenie szkolenia:

9

Wyżywienie w formie obiadów w trakcie 5 dni szkolenia

9

Materiały szkoleniowe

9

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości w formie instruktażu stanowiskowego.

Ważne rok od daty wydania.

9

Certyfikat ukończenia szkolenia SPRAT

Ważny 3 lata od daty wydania.

9

Dziennik prac

9

Plastikową legitymację

Wymagania:

9

Kandydat powinien mieć ukończone 18 lat

9

Kandydat powinien posiadać predyspozycje psycho-fizycznie do wykonywania prac na wysokości.

9

Kandydat nie może posiadać przeciwwskazań do pracy na wysokości

Przeciwwskazania:

9

Choroby serca/bóle w klatce piersiowej lub cukrzyca

9

Wysokie ciśnienie krwi

9

Epilepsja, omdlenia

9

Lęk wysokości, zawroty głowy

9

Zaburzenia równowagi

9

Uszkodzenia funkcji kończyn

9

Zaburzenia psychiczne

Poziom 1.

Technik stażysta – osoba na tym poziomie jest zdolna do wykonywania prac przy użyciu technik dostępu linowego w podstawowym zakresie pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3.

Poziom 2.

Technik dostępu linowego – Specjalista – osoba na tym poziomie posiada wiedzę oraz umiejętności w pełnym zakresie do wykonywania prac przy użyciu technik dostępu linowego. Bierze udział w akcjach ratowniczych pod nadzorem Technika na Poziomie 3.

Aby przystąpić do szkolenia na poziom 2 kandydat musi mieć min. 6 miesięczne doświadczenie oraz udokumentowane w dzienniku pracy min. 500 godzin pracy jako technik z kwalifikacjami SPRAT na poziomie 1.

Poziom 3.

Technik dostępu linowego – Nadzorujący – jest odpowiedzialna za przygotowanie planu pracy, oceny ryzyka i akcji ratunkowej, bierze pełną odpowiedzialność za wykonanie pracy oraz podlegające mu osoby. Posiada wiedzę praktyczną i teoretyczną ze wszystkich trzech poziomów.

Aby przystąpić do szkolenia na poziom 3 kandydat musi mieć min 6 miesięczne doświadczenie oraz udokumentowane w swoim dzienniku pracy min. 500 godzin pracy jako technik z kwalifikacjami SPRAT na poziomie na 2, a także posiadać aktualny certyfikat pierwszej pomocy.

A

Bezpośrednie przejście

Jest możliwość przejścia na poziom 2 lub 3 bez uzyskania wcześniejszych poziomów. Należy jednak spełnić następujące wymagania:

Bezpośrednie przejście na P2

  • Posiadać udokumentowane minimum 500 godzin pracy w systemie dwulinowym zbliżonym do SPRAT
  • Złożyć CV
  • Posiadać minimum dwa listy referencyjne zawierającymi pełne dane pracodawcy, stanowisko, doświadczenie zawodowe,
  • Posiadać wypełniony formularz zestawienia przepracowanych godzin lub skan dziennika pracy z innej organizacji.

Bezpośrednie przejście na P3

  • Posiadać udokumentowane minimum 1000 godzin pracy w systemie dwulinowym zbliżonym do SPRAT
  • Złożyć CV
  • Posiadać minimum dwa listy referencyjne zawierającymi pełne dane pracodawcy, stanowisko, doświadczenie zawodowe,
  • Posiadać wypełniony formularz zestawienia przepracowanych godzin lub skan dziennika pracy z innej organizacji

Poznaj nas bliżej lub zapisz się na szkolenie:

Poznaj nas bliżej lub zapisz się na szkolenie:

HIGHWORK

Nasza firma to profesjonalizm i gwarancja bezpieczeństwa na każdym etapie realizacji zlecenia. Sprzęt oraz techniki, które wykorzystujemy w naszej pracy są zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego i przepisami BHP.

© 2017 HIGHWORK. Usługi alpinistyczne | Polityka prywatności

Społeczność